Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Pohled sociologie na rodinu

    Sociologové a antropologové rozlišují nukleární rodinu (rodiče + děti ve stejné domácnosti, pokud zde žijí i další příbuzní, jedná se o rozšířenou rodinu), v západním světě spojeno s monogamií, ale ukázalo se, že 80% kultur schvaluje polygamii (= manželský svazek s více než jednou partnerkou a partnerem). Mnohoženství = polygamie; mnohomužství = polyandrie. V těchto společnostech převažují rozšířené rodiny (4,7 osoby na rodinu) - důvod spočíval ve vysoké úmrtnosti.

Rodinný život v dějinách

1) 16.století

    Převládaly nukleární rodiny, malé domácnosti, ale tato rodina udržovala úzké vazby s komunitou. V tehdejší době nebyla rodina prostředkem realizace k citovému naplnění, lidé o něm v rodině ani neuvažovali, požitek blízkosti tedy s rodinou spojen nebyl. Pohlavní styk v manželství nebyl zdrojem rozkoše, ale jako nástroj ke zplození dětí. Právo na volbu jedince bylo závislé na komunitě (majetkové a příbuzenské vztahy - rozhodovala komunita). V písních se opěvovala romantika, v realitě to byla spíš nemoc. Instituce jako manželství, vyrábějící děti, nemůže stát na ničem tak slabém, jako jsou citové vazby.

2) 1.pol 17.stol. do počátku 18.stol

    Rodina se více začala vyčleňovat z komunity, důraz byl kladen na mateřskou a rodičovskou lásku a byly zde vysoké autoritativní pravomoci otce (zpočátku to platilo pouze pro vyšší vrstvy, postupně pro všechny).

3) dnes

    Rodina je vyčleněna z komunity a má své soukromí, soustředí se na výchovu dětí a dochází zde k vzestupu citového individualismu. Manželský vztah se vytváří z osobní volby, z romantické lásky a sexuální přitažlivosti, ne na základě příkazu komunity. Rodina se vyčleňuje z ekonomiky (dříve rodina = pracoviště, draní peří, látání příze).

Proměny rodiny v současném světě

    Klesá význam rozšířených rodin, roste tendence k svobodné volbě partnera, více se uznává právo žen na rodinné záležitosti, volbu partnera; ubývá příbuzenských sňatků; prosazuje se větší míra sexuální svobody; rozšiřují se práva dítěte.

Rodina v západní společnosti

    Monogamie je uzákoněna, ale kvůli vysoké rozvodovosti hovoříme o sériové monogamii. Vychází z romantické lásky, dominuje zde citový individualismus. Podmínkou sňatku je osobní přitažlivost a oboustranný cit partnerů. Očekávání od manželství zůstávají nenaplněna. Rodina je patrilineární (jméno po otci). Rodiny jsou neolokální - odstěhují se na nové místo. Mají nukleární charakter (rodiče a děti).


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.