Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Politické ideologie

Ideologie = světonázorový systém, systém idejí, který nám pomáhá poznávat a vysvětlovat svět

Politické ideologie = názory a ideje týkající se politické reality

Výklad ideologie - Marx - podle něj jsou ideologie falešné (Engels - falešné vědomí), které je potřeba demaskovat. Odlišoval vědecké poznání - jak funguje svět a společnost. Ideologie jsou falešné, protože jsou spojeny s třídní společností. Překroucení reality v ideologii vyvěrá z toho, že ve společnosti jsou protikladné třídy a v ideologie se odráží pohled na svět vládnoucí třídy. Ideje vládnoucí třídy jsou ideje vládnoucí společnosti. Vládnoucí třída totiž vládne materiálními prostředky a tedy i duchovními prostředky. Ideologie tedy slouží vládnoucí třídě. Ideologie je však dočasná, budou-li zrušeny třídy, zruší se i potřeba iluzí (pokroucené vykládání společnosti). Vzdát se iluzí vyžaduje vzdát se postavení, které tyto iluze vyžaduje - je třeba změnit realitu, základ iluzí.

    º Lenin - podle něj jsou ideologie ideje jakékoliv třídy (ne jen vládnoucí), slouží zájmům dané třídy. Pro něj už ideologie není pojmově negativní. Socialismus = ideje dělnické třídy. Navázal na něj italský marxista Gramsci - tvrdil, že kapitalismus udržuje moc hegemonií (nadvláda buržoazních myšlenek), myšlenky kapitalismu se stávají obecně přijímanými, projevující se ve všech vrstvách společnosti.

    º Frankfurtská škola (Adorno, Marcuso) - moderní průmyslová společnost manipuluje lidským myšlením a produkuje v nich nové, neautentické myšlenky, ohlupuje lidi, ze kterých dělá konzumenty, blahobytem; vytváří dojem svobodné diskuse, v níž ale dochází k indoktrinaci. Tato technokratická společnost se tváří jako tolerantní, ale je to pouze zdání.

Dělení:

• Lineární - Komunismus - socialismus - liberalismus - konzervativizmus - fašismus

    º Dělení na levici a pravici (pochází z francouzské revoluce) - základem je radikálnost (levice) a konzervativnost (pravice). Vychází z toho, jak se ideologie staví k rovnosti.

• Podkovovité schéma - je zde lépe vidět, že krajní ideologie (komunismus, fašismus) jsou obdobné, protože jsou propagovány totalitou.

• Schéma autorita - svoboda - nestačí jen dělení na pravici a levici, protože zde ideologie začleníme lépe. Socdem - svobodná levice, anarchokapitalismus - svobodná pravice, stalinismus - levicová autorita x nacismus

Demokracie

    Demokracie (demos - lid, kracie - vláda), původně vláda chudých. Liberálové věřili v omezenou vládu (ústavou a dělbou moci). Demokracie je vláda lidu, klasický liberalismus 19. století se moci lidu bál, říkali, že demokracie je systém kde vládnou masy lůzy. Demokracie omezuje osobní svobodu. Demokracie vyústí k tyranii většiny. Klasičtí liberálové upozorňovali na to, že masa je nevzdělaná, podléhá předsudkům a pudům, chtěli aby vzdělaní lidé měli ve volbách větší váhu hlasů. Ortega de Gasset - Vzpoura davů - demokracie může vést k autoritářství, protože se odvolává na nejnižší pudy člověka. Klasický liberalismus znamená však i souhlas ovládaných a občané by měli mít prostředky jak zasahovat do vlády; stát může lidi vyvlastňovat skrz daně, a proto by lidé měli skrz demokracii zasahovat do státu.


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.