Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Deviantní chování

deviantní chování

• Deviantní chování = jakékoliv chování, porušující společenské normy

lidé často porušují sociální normy (jezdím načerno,…), málokdo je vůči všem společenským normám konformní (= v souladu)

ve středověku bylo největším zločinem narušení majetku panovníka

Teorie deviace

1. Biologická teorie deviace

podle Italského lékaře Lombrossa, který si pokládal otázku „proč lidé páchají přestupky vůči normám?“ se lidé rodí jako kriminálnící a můžeme to poznat dle tvaru lebky (19.století)

dle Scheldona má deviantní chování souvislost s fyziologickým typem, přičemž rozlišoval tři typy: hubení, tlustí a svalnatí (nejvíce náchylní k deviaci)

• kritika: v kriminální činnosti se mohou svalovci realizovat jako mlátičky

2. Psychologická teorie deviace

sociální deviant = psychopatická osobnost

nevytvořil si pocit sebeomezení, bez morálky, uzavřený, bezcitný a narodil se jako psychopat

• zastánce: Sigmund Freud

• kritika: tímto se dají vysvětlit jenom vybrané kriminální činy

3. Sociologická teorie

„jsou postoje a názory lidí prvotní příčina kriminality, nebo se příčiny formují až vlivem kriminálních skupin?“

kladou důraz na prostředí a kontext ve kterém se deviace dějí (u členů gangu je normální krást auto, ale z pohledu normálního chování je toto nepřípustné)

a.) Diferenciální asociace

určitá sociální prostředí povzbuzují k trestné činnosti, jedinec se stane delikventem, protože je v kontaktu s nositeli kriminality

deviantní chování je ovlivněno primární skupinou

není patologická a biologický rozdíl mezi deviantem a morální osobou

kriminální činnost se člověk učí a osvojuje si ji

deviantní jednání směřuje jinými prostředky k naplnění stejných cílů jako normální jednání

b.) Teorie anómie

formuloval ji Merton v 50. letech

Anómie = stav společnosti, kdy přestaly platit staré normy a ještě nezačaly platit nové (revoluce, transformace)

c.) Etiketizační teorie (labelační - nálepková)

deviace není vlastnost, ani charakteristika jedince, ale vzniká interakcí mezi deviantní a normální skupinou populace

zdrojem nálepek (etiket) jsou ti, kteří představují moc a pořádek a vnutí ostatním své myšlenky a hodnocení (odraz mocenské hierarchie společnosti)

stejná činnost má v každé společnosti jinou etiketu (bohatá vs. chudinská čtvrť)

• Thomasův teorém = sebenaplňující se proroctví, když se věci definují jako reálné, jsou reálné ve svých důsledcích (lidé jednají podle toho, jací si myslí, že jsou)

4.) Teorie racionální - ekonomické volby

lidé nejsou k deviantní činnosti přinuceni, ale aktivně se pro ni rozhodují, myslí si, že se jim risk vyplatí - situační příležitost („příležitost dělá zloděje“) a tudíž není rozdíl mezi „normálním“ člověkem a deviantem.

Teorie agrese

A. Vrozená teorie agresivity

Freud - prvky: eros - erotický, pud slasti a uspokojení a thanatos - pud smrti, usiluje o destrukci. Oba nevědomé

B. Vrozená teorie

Lorenz - agresivní chování je někdy důležité (obrana, …), agresi je potřeba upouštět (sport, …), každý máme specifický spouštěč agrese

Kritika: ne všechny sporty upouštějí agresivitu, ale ji naopak stimulují (bojové sporty)

C.) T. frustrace agrese

Dollard - agrese je reakcí na frustraci (nemůžeme dosáhnout cíle, nebo něco splnit), někteří lidé reagují na frustraci pasivitou - uzavřením

D.) Agrese jako naučené chování

Bandura - lidé se chovají agresivně, protože se naučili, že se to vyplatí (výzkum chování a vliv TV), přičemž vycházel z behaviorismu

Zimbardo - při vězeňském pokusu odhalil faktory zvyšující agresivitu - hluk, teplota, přeplněné a stísněné místnosti, přítomnost agresivního člověka


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.