Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Sociální struktury a skupiny

Jak pohlíží sociolog na společenskou strukturu?

Společnost je síť vztahů se řádem a strukturou, nenahodilá a opakující se v čase, figurují zde sociální statuty

Sociální status = společenské postavení (student, sourozenec, manžel,…), přičemž během života zastáváme více sociálních statutů

Sociální struktura = neměnná (mění se totiž velmi pomalu), ale mění se obsazení lidmi

Statuty

    º A.) přirozené - neboli askriptivní, již při narození (muž, …)

    º B.) dosažené - dosažené, na základě úsilí

Každý jedinec má hlavní status, který má rozhodující vztah k ostatním lidem

Status s sebou nese práva a povinnosti (sociální role); s každým statusem je spojeno několik rolí (student figuruje jako spolužák, strávník, žák)

Sociální role - role jsou očekávání, která lidé zaujímají k nositeli role

Člověk zaujímá status a vykonává roli - musí to být očekávání druhých

Konflikty vztahující se k rolím:

• 1.) konflikt mezi rolemi - jedinec hraje více rolí, ale tato očekávání se nedají spojit (student x zaměstnanec)

• 2.) konflikt v roli - napětí v roli = vůči jedné roli jsou rozličná očekávání (zaměstnanec musí být zároveň loajální a ambiciózní)

• 3.) konflikt mezi nositelem role a rolí - člověk na roli nemá (intelektuálně, charakterně)

• 4.) křížení rolí - člověk má problém dvě a více rolí spojit (duchovní se stane vojákem)


distance od role - formuloval USA soc. Hoffman; člověk hraje roli, ale ostatním naznačuje, že se s rolí neztotožňuje, což je způsob jak si zachovat v donucujících situacích důstojnost

Teorie sociálních rolí a pohled konsensuálního paradigmatu:

hraní rolí zaručuje předvídatelné chování jedinců, skrze hraní rolí se člověk učí sebekontrole a disciplíně, osvojuje si normy, spojuje hru se společností - vznik sociální bytost

člověk roli přijímá (=pasivní)

Pohled interpretativního paradigmatu:

nositel role si ji subjektivně upravuje, sám si ji interpretuje, konfrontuje roli se svými představami a očekáváními


člověk roli vytváří, velmi dobře rozeznává a přesně ví co v roli může a musí (=aktivní)


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.