Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Sociální stratifikace

    Stratifikace - týká se nerovnosti mezi lidmi (strátum - lat. slovo - vrstva).

Ve společnosti jsou různé vrstvy skupin lidí - liší se přístupem k nerovnostem

Úkolem soc. je zkoumat co tuto stratifikaci vytváří, co ji udržuje na životě

Týká se vertikální vyšší nebo nižší, nadřízenosti X podřízenosti

   (kojenci z nižších vrstev - mají vyšší míru úmrtnosti, děti z vyšších vrstev jdou do lepších škol, ve válce slouží lidé z nižších vrstev, senioři z vyšších vrstev žijí déle)

Zařazení do vrstev vyznačuje naši budoucnost

4 systémy sociální stratifikace

1) otrokářství

otrok neměl žádná práva

otrokář vlastnil otroka, mohl ho prodávat,…

2) kasty

typické pro Indii

uzavřené čistokrevné skupiny - do ní se narodíme

nejvyšší - DRAHMÁNI - kněží, nejnižší - NEDOTKNUTELNÍ

sociálně uzavření - nemůžeme měnit své soc. postavení

Askryptivní společnost - naše soc. determinování

3) stavy

typické pro feudální Evropu

    º šlechta - nejvyšší

    º duchovenstvo

    º měšťané, řemeslníci, obchodníci, svobodní rolníci

    º poddaní

• stavy i kasty jsou vymezeny zákony

bylo možné přecházet z jednoho stavu do druhého a to díky:

    º povýšení od panovníka - zásluhy

    º sňatek žen

    º koupě šlechtického titulu

4) třídy

v moderní společenskou stratifikaci

nejsou vymezeny zákonem ani náboženstvím

vymezeny jsou: ekonomickými rozdíly mezi lidmi - majetek, peníze, schopnosti, dovednosti, uplatnění na trhu práce

postavení člověka není dáno narozením, ale díky výkonu, talentu MERITOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI (zásluha, výkonová společnost)

naše ohodnocení ve společnosti je dáno naším výkonem

otevřené společnosti - můžeme přestupovat, brát si příslušníky jiných tříd, …


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.