Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Úvod do sociologie

Co je to sociologie?

Jedná se nejen o nauku o společnosti, zabývá se sociálním životem a sociální interakcí

Zabývá se sociálnem, což je každý jev se sociálními kořeny (např. co každému člověku vštípí společnost výchovou či společenskými normami)

Zkoumá sociální interakce (běžná komunikace - telefonování,… = mikrosociologie); vztahy mezi velkými sociálními skupinami (rasy, třídy,…) zkoumá makrosociologie

Charles Mills

Sociologická imaginace: sociolog má zkoumat život člověka v širším sociálním kontextu.

Jon Elster

rozdělil chápání člověka podle:

• Ekonomie - homo ekonomiensis, podle ekonomie člověk jedná racionálně, má cíle a snaží se jich racionálně dosáhnout - racionalita člověka táhne

• Sociologie - člověk řízen výchovou a společností, sociálními normami a příkazy - normy člověka tlačí

Peter Berger

Sociální konstrukce reality - V této publikaci se B. ptá, jak lidé vytvářejí svůj svět. Tím myslí vše, co je chápáno jako vnější existence, co na mě neodmyslitelně působí (např. přesvědčení, že na Olympu žijí bohové), tedy to, co se musí brát jako realita. Zkoumal mechanismus tvorby naší vnější realitu a co ji vytváří.

John Searle

Pokládal si otázku, zda se mezi sebou fyzikální a sociální realita liší, což sepsal v díle Konstrukce sociální reality, přišel na to, že existuje odlišná realita.

• Fyzikální fakt: na Ještědu je sníh - tato realita by zůstala i bez lidí

• Sociální fakt: mám auto - lidé hodnotu tohoto předmětu tvoří, bez lidí by to byla hromada plechu

• Typ číšník: to, co číšníka odlišuje od ostatních lidí, je jeho zařazení do sítě sociálních sfér


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.