Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Náboženství

Náboženství

Nemůžeme ztotožňovat s vírou v jednoho Boha (monoteismus)

Nemůžeme srovnávat s morálním přikázáním (spoustě náboženství je morálka cizí - bozi starých Řeků)

Ne každé vysvětluje vznik světa a člověka

Nesmíme ztotožňovat s vírou v nadpřirozeno, něco co existuje mimo náš smyslový svět (konfuciánství - nevěří v nic mimo tento svět, usilují o harmonii)

Společné znaky náboženství:

Používají soustavu symbolů vyvolávající úctu a bázeň - tyto symboly jsou spojeny s kolektivními rituály a ceremoniály (modlitby, zpěvy, bohoslužby, půsty - obracejí se k náboženským symbolům a jsou vnímány jako něco odlišného od normálního chování) v tomto se náboženství odlišuje od magie (zasažení do běhu světa, individuální)

V každém náboženství se uctívají nějaké symboly a osoby jako posvátné (božská síla, konkrétní osoba - Budha)

Prvky magického myšlení

Předměty s „nadpřirozenou“ mocí (prsteny, …)

Formy náboženství

• Primitivní společnosti - neexistovali kněží, ale byli zde už lidé se šamanskou funkcí jakožto spojnice reality s nadpřirozenem (duši, vyšší síly).

• Totemismus a animizmus - totem = označení zvíře či rostliny v dané kultuře jako posvátný, animizmus = víra v duchy, kteří obývají stejný svět jako lidé, ovlivňují život lidí, někteří hodní, někteří zlí - dříve se jejich přítomností vysvětlovali nemoci

• Monoteistická náboženství - nejstarší je judaismus (1000 BC), náboženští vůdci = proroci. Víra v jediného a všemohoucího boha, který vyžaduje přísných mravních pravidel. Židovská komunita rozptýlená po světě = diaspora. Jeden stát kde je judaismus oficiální náboženství = Izrael.

Křesťanství

Hodně názorů převzali od Židů (Ježíš byl ortodoxní Žid)

Ježíš = mesiáš (pomazaný, ten na koho čekají)

Za šíření křesťanství se zasloužil Pavel, který jej šířil do malé Asie

Větve:

• Římskokatolická

• Výhodní ortodoxní směry (řeckokatolická a pravoslavní - Balkán, Rusko; neuznávají papeže, klade velký důraz na ikony a liturgie, pravoslavní kněží se mohou ženit)

• Protestantismus - vznik v 17.století (reformace), kalvinisté, luteráni; neuznávají papeže - hlavní autorita je Bible, všichni věřící se účastní kněžství; na určité úrovni řídí pastor, což může být i žena, přičemž může vstoupit do sňatku. Anglikáni - církev v GB. Neuctívají mariánský kult (Panna Marie)

Islám

Přísně monoteistické náboženství, v 7.stol. AC jej založil Muhammad

Bůh Alláh

Pilíře islámu (pět základních povinností)

• Vyznání víry - „není Boha kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok“

• Modlit se pětkrát denně směrem k Mekce (obřadně očištěn)

• Postní měsíc Ramadán - rozkoše a slasti života před rozbřeskem a po setmění

• Dávat almužnu chudým - občas to využívá stát pro odůvodnění výběru daní

• Jendou za život podniknout pouť do Meky

Náboženství Indie a Dálného východu

Hinduismus

Nejstarší a největší, hodně pluralitní - spíš tradice. Bůh Brahma, Višna a Šiva, z toho vznikají tři proudy Višnavismus, Šivismus a Brahmanismus (občas jako synonymum Hinduismu)

Typické: věří v reinkarnaci (cyklus neustálého zrození a umírání) - co jsem udělal v minulém životě, do toho se znovu narodím - cílem je uniknout z koloběhu rození a umírání, díky praktikování jógy (hledaní jednoty a harmonie), vyvarování se zlých skutků. Cílem je, aby se lidská duše spojila s duší vesmíru a světa. Klade velký důraz na rituály a je velmi kastovní (uzavřené sociální celky ze které se nedá uniknout). Toto náboženství se nikoho nepokouší násilnými prostředky obrátit na svou víru. Typické pro Indii.

Budhismus

Etické náboženství. Zakladatel syn císaře Buddha (Sidharta Gautama), žijící v přepychu a bohatství a protože se dostal do kontaktu se třemi zly světa (nemoc, smrt a stáří), odešel z paláce svého otce a stal se mnichem.

Základny ve třech pravdách: existence je bolestná; původ tohoto utrpení pochází z naší tužby (žízeň); zrušení této tužby vede ke konci utrpení; existuje cesta, jak zrušit tuto touhu - jak se osvobodit. Tomuto se říká ušlechtilá cesta. Skrze meditaci, chtějí buddhisté dosáhnout naplnění (nirvána) a díky tomu vystupují z reinkarnace. Buddha odmítal kastovní systém. V Indii, Srí Lance, Barmě, Číně (typické ale konfuciánství) a Koreje.

Konfucionismus

Etické náboženství. Zakladatel Buddhův současník Konfucius - učitel, nejmoudřejší. Kladl velký důraz na poslouchání tradic (podřízení dětí rodičům) a harmonii společnosti.

Taoismus

Etické náboženstív. Zakladatel Lao´C (6.stol. BC) - důraz na meditaci, nenásilí - cesta k ušlechtilému životu (harmonie Jin a Jang).


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.