Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Kultura

Žijeme v postmoderní (tekuté či pozdní modernitě) době

Moderní doba:

Inovace, důraz na rozum, novota, dynamismus, vědu, techniku, individualizaci

Sekularizace - zesvětštění = odbožstění; industrializace; kulturní diferenciace

Komunifikace - všechny věci předmětem trhu

Urbanizace - výstavba nových měst a přesun lidí do nich

Byrokratizace - vznik a expanze nových organizací

Racionalizace - osvobození do útlaků vládců, panovníků,…

Vytýkají postmoderně, že jsou nihilisté, iracionalisté, relativisté

Postmoderna

Rozvoj nových forem médií a technologií (internet, satelity, mobily), poté nové zdroje informací, propojování světa, homogenizace a fragmentace světa, zkracování a změna vnímání času a prostoru

Kritika moderny za upřednostňování rozumu, svět můžeme poznat i jinak (literaturou, písněmi, muzikou, …)


Modernismus a postmodernismus jsou uměleckými směry (Salman Rushdie - Satanské verše; Kunderova Nesmrtelnost; Nabokov; Pulp Fiction - násilí vzbuzuje smích a zábavu)

Pohled konsensuálního paradigmatu:

Společnost relativně stabilní, má stabilitu a řád, společné zájmy členů, společnost je konsensus norem a hodnot s funkčními sociálními strukturami

Pohled konfliktualistického paradigmatu:

Společnost je proces změny a transformace, chaos, nestabilita, typická rozdílnými zájmy; jednota ve společnosti je iluzí, tkví v donucení, sociální struktury zbytečné a malfunkční, zdroji konfliktu jsou nedostatek moci, prestiže, bohatství (vychází z postavení ve společnosti)


Pro sociology a antropology má kultura dvě části:

    º Nemateriální - naučené vzorce myšlení, cítění a jednání předávané z generace na generaci (stereotypní)

    º Materiální - produkty, které jsou výsledkem nemateriální kultury

• Kultura - týká se způsobů jednání

• Společnost - síť lidí sídlících na stejném teritoriu a sdílející stejnou kulturu

Poznat kulturu cizích lidí znamená zjistit jejich očekávání od mé osoby

Kulturní antropologie (vzorce jednání) x Sociální antropologie (sítě jednání, zkoumá kultury zemí - způsoby myšlení)

Kultura říká: „všimni si tohohle!“ Poskytuje významy, které umožňují lidem interpretovat jejich zkušenost a dává směr jejich jednání

Pokud máme kulturu dané země (skupiny) můžeme předvídat jejich jednání


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.