Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Socializace

Proces vývoje od stádia bezmocného novorozence až po osobu, která si uvědomuje sebe sama a orientuje se ve vlastní kultuře

Zvířata mají instinkty, člověk se to musí učit

Bez socializace by tu nebyla kontinuita, je tam vzájemný vztah, ne pouze pasivní adaptace

Sigmund Freud

Narodil se v Příboru na Moravě, ale jinak je považován za Rakušana

Dítě má už od mala erotické potřeby (blízký kontakt, hlazení, mazlení), ty jsou ale nevědomé

Chce je uspokojovat, ale naráží na překážky, ne vždy je pohlazení k dispozici a učí se potlačovat své touhy a potřeby

Ve 4. až 5. roce života dítě prochází tzv.Oidipovským vztahem tj. přitahován k rodiči opačného pohlaví, tento oidipovský komplex je překonán, když je potlačena averze k otci a přijme mužskou roli a potlačí erotický vztah k matce (u dívek Elektřin komplex - potlačená touha po otci a žárlivost vůči matce a snaží se stát matkou=získat ženské vlastnosti) a tak zaniká samostatná osob)

Georgie Herbert Mead

Dítě se vyvíjí jako sociální bytost tím, že napodobuje jiné

Ve věku 4 a 5 let začne přijímat role druhých (významných = ti nejbližší), sám na sebe nahlíží jako na toho, kdo hraje, získává pocit vlastního já

Věk 9 a 10 let se objevuje schopnost nahlížet na sebe z pozice všech lidí (tzv. generalizovaní druzí)

Piaget

Švýcarský psycholog

Senzomotorické

Dítě ještě nerozlišuje mezi sebou a okolím v tomto stádiu

Dítě se učí prostřednictvím dotýkání předmětů

Na konci období dítě rozeznává mezi sebou a okolím

2 - 7 let = pooperační

Učí se symboly

Není ale schopno používat symboly systematicky

Silně egocentrické (vykládá svět podle svého pohledu)

Stádium konkrétní operací (4 - 11 let)

Učí se sčítat, odčítat a další základní matematické operace

Stádium formálních operací (11 - 15 let)

Dovede odpovědět na otázku: „které zvíře je zároveň pudlem a psem?“

Charles Cooley

Zavedl pojem sociální zrcadlo

„Socializace je proces, kterým jsme schopni ve své představivosti zaujmou místo druhých a vidět tak, jak nás vidí druzí“

    º 1.) uvažuji o tom, jak mě vidí druzí

    º 2.) uvažuji o tom, jak mě posuzují

    º 3.) pocit sebe sama, sebeprožívání, sebeobraz


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.