Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Kdy a proč sociologie vznikla?

    V 19.stol. - v této době se začala bortit konstrukce tradiční společnosti, jež byla založena na náboženském přesvědčení (filosofie, metafyzika), projevovala se malou mobilitou lidí (horizontální mobilita - lidé neměnili povolání; vertikální mobilita - lidé nestoupali v sociální hierarchii), panovník legitimizaci moci odvozoval od Boha. Zánik tohoto modelu byl zapříčiněn hlavně Průmyslovou revolucí.

Auguste Comte

Francouzský filosof, otec sociologie, v počátku značně ovlivněné přírodními vědami. Jeho cílem bylo objevit zákonitosti společenského života, aby bylo možno předvídat, regulovat a opravovat společnost = sociální inženýrství.

Sociální inženýrství

Friedrich Hayek

• Cesta do otroctví. Společnost je křehký a citlivý systém, spontánně se vyvíjející (tyto myšlenky ovlivnily V. Klause, protože to je liberální pohled na společnost), nemá se do ní zasahovat.


Sociolog sbírá data (jsou na ně aplikované statistické postupy), pečlivě je třídí, systematizuje a uvádí do je do kontextu

• Sociální statika - co drží společnosti pohromadě

• Sociální dynamika - to, co způsobuje ve společnosti změnu

Comtův pohled na sociologii se nazývá protosociologie

Durkheim

Francouz, přímý zakladatel sociologie. Sociologie by podle něj měla přistupovat k sociálním faktům jako k věcem, čímž chtěl hlavně vymezit sociologii od psychologie. Věci se totiž sami o sobě musí respektovat (nemohu projít stěnou, musím se vyhnout stolu), stejně jako sociálním normám. Sociální vědy jsou podle něj nadindividuální - existují i po smrti jedince.

Max Weber

Němec, původně národohospodář. Cílem sociologie je podle něj porozumět subjektivnímu smyslu lidského konání. Vymezil pojem sociální jednání = jednání orientované na očekávání druhých.

Karl Marx

formuloval Teorii dějin, resp. Historický materialismus; Teorii tříd a třídní boj

• Teorie dějin - materialistická teorie, základem je rozvoj výrobních sil (věci nutné pro výrobu), podle toho, jak se mění, se mění i společnost. Ideologická nadstavba: školství, vzdělání, kultura,…

    º Výrobní vztahy podle Marxe:

        ♦ 1.) otrokářství

        ♦ 2.) feudální

        ♦ 3.) kapitalistický / buržoazní

• výrobní síly - výrobní vztahy - ideologická nadstavba; takto hierarchizované, protože nemůžeme společnost posuzovat podle toho, co si o sobě myslí (tedy podle ideologické nadstavby). Předmětem sociologie je moderní společnost, tradiční je příliš rigidní.

Herbert Spencer

Tradiční společnost = vojenská společnost; moderní společnost = průmyslová společnost, převažují hodnoty osobní autonomie a svobody, hlavní je obchod a průmysl, orientuje se ne na válčení, ale na výrobu.

Tonnies

Němec, kritik Spencera. Podle něj je tradiční společnost založena na citu a osobních vazbách. Moderní společnost je naproti tomu egoistická a sleduje jen své osobní zájmy a proto je neosobní a necitová. „Potřeby druhého člověka, slouží k mému obohacení“ - K.Marx.

V tradiční společnosti je malá dělba práce, každá komunita totiž musí vyrobit veškerou svou spotřebu, což má za následek silné kolektivní vědomí a tlak společenských norem.

V moderní společnosti je velká dělba práce, výroba je založena na organické směně, lidé se snaží vyvázat z tlaku osobních vazeb.

Adam Smith

Zakladatel politické ekonomie. Formulace Teorie morálních citů. Z jeho učení čerpali jak liberálové, tak socialisté. Lidi nespojují společné vazby, ale protikladné zájmy (ostatním je pro vlastní obohacení potřeba něco nabídnout). Lidé se spojují skrz egoistické zájmy a neviditelnou ruku trhu.

Velká transformace

(pojem, ale i kniha od zakladatele institucionální ekonomie Polaniyho) přeměna společnosti, generalizace trhu - tržní vazby se rozšířily do všech oblastí života (předmětem směny se staly půda=příroda a práce=lidi, do té doby tyto statky vázali feudálové)


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.