Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Sociologické přístupy, resp. Paradigmata

Paradigma = způsob jak dělat vědu, vykládat realitu

V přírodních vědách existuje pouze jedno paradigma naopak v sociálních vědách existuje více paradigmat v jednom čase, což je důvod, proč humanitní vědy, za vědy považovány nebývají, spíše za „vypravování„.

Konsensuální paradigma

Společnost je systém vzájemně propojených prvků. Ekonomické, náboženské a kulturní prvky mají být v souladu, v případě že je narušen jeden, ovlivní to všechny.

Tento předpoklad narušil Robert Merton, podle něj je konsensus prvků v souladu pouze idealizace, protože tyto prvky jsou disfunkční (manifestní funkce - zamýšlená funkce, školství má vzdělávat apod.; latentní funkce - nezamýšlené funkce (armáda nebrání stát, ale ničí svými požadavky). Formuloval pojem nezamýšlených důsledků racionálního jednání - např. koupě auta, kvůli rychlejším transportům, ale protože tento nápad má více lidí, má to naprosto opačný efekt.

Konfliktní paradigma

• Karl Marx - tvrdil, že jednotlivé třídy mezi sebou vedou boj a proto je společnost v konfliktu, protože jsou zde jiné potřeby. Probíhá boj o moc, nedostatkové potřeby a proto je jednota společnosti pouze iluze. Konflikt vychází ze společenské struktury a hierarchie, ne z lidské podstaty.

Interpretační paradigma

• Weber - zastával mikrosociální přístup, což byl rozdíl oproti ostatním paradigmatům. Kladl si otázku: „jak lidé interpretují svět?“. Rozeznával tři lidské pudy:

    º A) člověk reaguje na věci podle přikládaného smyslu

    º B) význam věcí se vytváří v interakcích mezi lidmi

    º C) význam věcí není stálý, protože se mění i interakce mezi lidmi

Sociobiologické paradigma

Počátky jsou v etologii (formuloval Karl Lorenz)

• Wilson - O lidské přirozenosti

• Richard Dawkins - teorie sobeckého genu v knize Sobecký gen


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.