Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Společenské skupiny

Typy:

Sociální kategorie

Soubor osob s alespoň jedním společným znakem (například: lékař, dělník,…)

Sociální agregát

Skupina prostorově spojených lidí (například lidé v paneláku,…)

Zvláštní kategorii je dav

    º = skupina osob na určitém místě na základě stejného podnětu

    º Gustav Le Bon ve své knize Duše davu formuloval teorii davového chování - k davu velmi kritický, člověk v davu potlačuje svou vlastní individualitu, objevuje se rozpuk primitivních pudů, mizí pocit zodpovědnosti, naopak vyvolává pocit anonymity a bezpečí, člověk se chová tak, jak by se nikdy nechoval

Kritika:

1.) není pravda, že se chová tak, jak by se nikde jinde nechoval, protože se tak bude chovat kdekoliv, kde bude mít pocit bezpečí a anonymity

2.) i davy mají svou strukturu (i normy), v případě nebezpečí vzniká určitá forma komunikace (mizí sociální distance)

Davy:

• 1.) sociálně strukturované = plánovaný vznik, projevují se společensky uznávaným chováním (posluchači, plánovaný expresivní dav,…)

• 2.) davy náhodné = neplánovaný vznik (divácké davy, panické davy, znepříjemňující davy - fronty)

•  3.) nezákonné davy = aktivní expresivní dav (nepovolené party)

Sociální skupina ve vlastním slova smyslu

Soubor dvou a více lidí, pevné a dobrovolné spojení stabilními vzorci, komunikující a interagující

Interakce mezi členy může být buď přímá (Face2Face), nebo nepřímá

Pro skupinu je typická společná činnost a cíl; diferenciace rolí a pozic (horizontální - dělba práce, vertikální - hierarchie), existence opakovaného sociálního stavu

V každé skupině vznikají normy a hodnoty (normativní a hodnotový systém), následuje vznik sankcí při porušení norem a hodnot

Vznik vědomé příslušnosti ke skupině (vymezení vůči ostatním skupinám), identifikace se skupinou a skupinovou ideologii

Vznikají autostereotypy (= zafixované představy o své vlastní skupině) a heterostereotypy (= zafixované představy o jiné a cizí skupině)

Primární skupiny

Rodina, dětské herní skupiny, sousedství

Typické znaky: malé, face2face, mezi členy existuje intimní a emoční vztah, vzájemná důvěra, naplnění osobnosti a emoční uspokojení, dlouhodobé trvání.

Sekundární skupiny

Všechno, co není primární

Založeny k dosažení určitého cíle, příkladem jsou organizace


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.