Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Osobnosti

Karel Marx

říkal, že hl. kritérium rozlišení je ve vlastních a nevlastních výrobních prostředcích

výrobní síla - všechno, co se používá při výrobě

    º výrobní prostředky

        pracovní předmět - na čem se pracuje

        pracovní prostředek - to, s čím se pracuje

    º pracovní síla - lidská schopnost - čím pracujeme

marx

otrok nevlastní žádné výrobní prostředky

Pojem nadhodnota

    º podle Marxe - produkt, který vyrobí výrobci pro svoji hodnotu - to, co je navíc je nadhodnota - jde o to, kdo si přivlastní - třídní společnost

Pojem vykořišťování

    º část toho, co se vyrobí výrobce, přejde neoprávněně k někomu jinému - otrok vyrobil více než potřeboval, ale otrokář si to na víc přivlastní

Adam Smith, David Ricardo

představitelé klasické politické ekonomie

• užitná hodnota zboží - jak uspokojuje naše potřeby

• směnná hodnota zboží - v kapit. se vyrábí zboží pro směnu

    º každé zboží - směnná hodnota - poměr v jakém se směňuje s jiným zbožím

• hodnota - množství práce, které je ve všem zboží moderní - neoklasická ekonomie pracuje s pojmem CENA

    º každé zboží má v sobě množství práce

    º pracovní síla v kapitalismu se prodává na trhu jako jakékoli jiné zboží

    º doba, potřebná na reprodukci (vytvoření) - hodnota pracovní síly

Max Weber

říká, že Marxovo kritérium rozdělení lidí na vlastníky a nevlastníky je nedostatečné kritérium. Jeho kritéria:

    º ekonomické postavení - Bohatství - co člověk vlastní v daném čase, Příjem - určité období

    º moc - schopnost jedinců či skupin realizovat svoji vůli a to i proti vůli jiných

    º prestiž - společ. respekt, který je spojen s určitou pozicí - soc. statutem - nehmotná

symboly, rituály, odznaky,značky,…

Veblen

kniha Teorie zahálčivé třídy

aby měl člověk prestiž - nestačí mít bohatství a moc, ale aby se tak i choval - prezentoval - životním stylem

okázalá zahálka - machrování

demonstrativní spotřeba - koupě jen proto, že chceme ukázat prestiž

Erik Wright

navázal na Marxe a Webra

říká, že nestačí rozdělit třídy na vlastní a nevlastí výrobní prostředky - musíme třídu nevlastníků rozdělit - chci vědět, jak postavení člověka ovlivňuje jeho rozdíl

wright

vykořisťování je tehdy, když blahobyt jedné skupiny je závislý na :

    º materiální deprivaci jiné skupiny

    º mat. dep. - skupina je vyloučena z přístupu výrobních prostředků

útisk - pokud lidé jsou deprivováni - vyloučeni z přístupu k jejich výrobních prostředků

útisk indiánů X vykořisťování dělníků


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.