Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Složení kultury

Normy, zvyky, obyčeje a zákony

Hodnoty

Liší se od norem, zvyků, …

Jsou to obecné ideje týkající se toho, co je žádoucí, správné či dobré

Jsou abstraktní

Poskytují kritéria a pojmy pro posuzování lidí a věcí

U lidí jsou pozorovány podle indikátorů (jak se chovají, co jedí, jak nakupují, jaké mají přátele …)

U každého jedince jsou hierarchicky uspořádány

Každá kultura má svou konfiguraci hodnot

    º Př.: v USA velký důraz na úspěch v životě, práci a efektivitu, praktičnost, materiální komfort, individualismus, perfekcionalismus, demokracii

Slouží jako konečné zdůvodnění našich rozhodnutí

Nemají fyzickou existují, do kontaktu se dostaneme skrze symboly (= něco, co zastupuje něco jiného)

Hlavní systém symbolů je jazyk → jazykový relativismus, tj. přemýšlíme o světě v závislosti na jazyku, kterým mluvíme

Etnocentrismus

Hodnotíme (chápeme) cizí kulturu v terminologii své vlastní kultury

Kulturní relativismus

Vysvětluji kulturu v jejich vlastních pojmech

Eukulturace

Proces, v rámci kterého si člověk osvojuje chování, znalosti a dovednosti, díky nimž nabývá kompetenci ve své vlastní kultuře (v dospělosti; socializace - v dětství)

Ale jen určitou část dané kultury

Má vliv na postavení jedince ve společnosti

Výchova (vzdělání) v dospělosti

Akulturace

Proces kulturních změn, které vznikají v důsledku kontaktu dvou a více kultur

Rozdělení na základě empirického zkoumání

    º 1.) konfrontace kultur - střet a vzájemné poznání

    º 2.) přijetí některých cizích kulturních obsahů a dojde k jejich selekci

    º 3.) přijetí obsahu do vlastní kultury

    º 4.) dochází k modifikaci původní kultury

    º 5.) dojde k akulturačním reakcím (negativní či pozitivní)

výsledkem Akulturace může být ztráta kultury

Difuse

Rozšiřování kulturních jevů z jednoho místa na jiné a to buď uvnitř společnosti (intrakulturní difuse) nebo mezi společnostmi (interkulturní difuse)

Kulturní inovace

Kulturní změna založená na vzniku nových kulturních prvků, je zapotřebí 3 faktorů:

    º 1.) nutnost aktuální potřeby kulturní inovace

    º 2.) nutnost inovační kompetence

    º 3.) nutnost inovační motivace

prosazování inovací naráží na nepřipravenost členů dané kultury akceptovat inovační změny

nové kulturní prvky se dostávají do konfliktu s tradicemi a již zavedenými zvyky

organizace i jednotlivci mají v sobě zabudovaný obranný mechanismus, který brání přijímání

• nepomáhá k přijetí změn:

    º informace o jejich smyslu

    º nárůst počtu lidí, participujících na změnách


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.