Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Základy sociologie

Úvod do sociologie

Kdy a proč sociologie vznikla; Sociologické přístupy (Paradigmata) - Konsensuálníparadigma,Konfliktní paradigma, Konfliktní paradigma, Interpretační paradigma, Sociobiologické paradigma

Kultura

Kultura - Moderní doba, Postmoderna; Složení kultury - Hodnoty, Etnocentrismus,Kulturní relativismus,Eukulturace, Akulturace, Kulturní inovace; Socializace - Sigmund Freud, GeorgieHerbert Mead, Piaget, CharlesCooley; Resocializace

Sociální struktury a skupiny

Sociální struktury a skupiny - Konflikty vztahující se k rolím; Společenské skupiny -Sociálníkategorie, Sociální agregát, Sociální skupina ve vlastním slova smyslu; Organizace - Organizacev tradičníspolečnosti, Organizace v moderní (byrokratické) společnosti, Kritici Webera; Malé sociální skupiny

Deviantní chování

Deviantní chování - Teorie deviace, Teorie agrese; Sociální interakce v běžném životě; Chování lidí ve společnosti

Základní mechanismy modelování chování

Základní mechanismy modelování chování - Klasické podmiňování, Operantní podmiňování; Ovlivňování chování a přesvědčení - Ovlivňování chování, Ovlivňování přesvědčení; Pohled sociologie na rodinu - Rodinný život v dějinách, Proměny rodiny v současném světě

Náboženství

Náboženství - Křesťanství, Islám, Náboženství Indie a Dálného východu; Sociologické teorie náboženství - Typy náboženských organizací, Význam náboženství v moderním světě

Sociální stratifikace

Sociální stratifikace - 4 systémy sociální stratifikace; Osobnosti - Karel Marx, Adam Smith, David Ricardo, Max Weber, Veblen, Erik Wright; Rozdělení tříd - Vyšší třída, Střední třídy, Dělnická třída, Underclass; Teorie chudoby

Sociologie vzdělávání

Sociologie vzdělávání - Bernstein, Gintis a Bowles, Illich; Gender nerovnosti,Rasy - Střetkultur a ras, formy

Moc a autorita

Moc a autorita - Moc, Rozdíl mezi autoritou a mocí; Moderní dělení politických systémů - Liberální demokracie, Majoritní demokracie, Konsensuální demokracie, Nové demokracie (polodemokracie), Východoasijské režimy, Islámské režimy, Vojenské režimy

Politické ideologie

Politické ideologie - Demokracie; Liberalismus - Moderní liberalismus; Konzervatismus; Socialismus - Sociální hnutí - Revolucion; Ekonomické systémy -Kapitalismus - Socialismus


TOPlist

2007 -2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.